AirTrack Finland – arvontojen säännöt

1.Kilpailun järjestäjä

AirTrack Finland / RS Parks Oy
Syötekyläntie 1177
93280 SYÖTE

2. Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä sekä osallistumiskelpoisuus

Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä kerrotaan aina kyseisen arvonnan yhteydessä.

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt, pois lukien RS Parksin työntekijät, jotka ovat osallistuneet arvonnan suunnitteluun, valmisteluun tai toteutukseen, sekä näiden perheenjäsenet. Arvontaan osallistuminen ei edellytä ostamista, ellei arvonnan yhteydessä ole toisin mainittu.

Jos arvontaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai näiden sääntöjen vastaisesta osallistumisesta, on järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

3. Voittajien valitseminen ja ajankohta

Voittajat arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken. Arvonta tapahtuu kilpailun päättymisen jälkeen, ja arvonnan päivämäärä ilmoitetaan kyseisen kilpailun yhteydessä. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Mikäli arvonnan voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa, järjestäjällä oikeus valita tilalle toinen voittaja.

4. Palkinnot

Arvonnan palkinnot on määritelty kyseisen arvonnan yhteydessä. Palkintoa ei voi koskaan muuttaa rahaksi tai muuhun tavaraan tai tapahtumaan.

5. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia

Osallistumalla arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja RS Parksin päätöksiä. RS Parks pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mikäli tällaisia muutoksia joudutaan tekemään, ilmoitetaan niistä näillä kilpailuja koskevilla sivuilla.

6. Henkilötietojen käsittely

RS Parks ei luovuta osallistujien tietoja RS Parks Oy:n ulkopuolelle kolmansille tahoille.

7. Voittajien nimien julkaiseminen

Kilpailuun osallistujat myöntävät kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta kilpailun järjestäjän valitsemissa medioissa.

8. Järjestäjän ja kilpailuun osallistujan vastuut

RS Parks Oy vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Kilpailuun osallistujat vapauttavat RS Parks Oy:n sekä kilpailun mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

RS Parks ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Voittajan velvollisuutena on vastata kaikista muista palkinnon vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

9. Muut ehdot

Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.

Kilpailun sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailuun mahdollisesti liittyvien RS Parks Oy:n riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin, Twitterin, YouTuben tai Instagramin käyttöehtoja.

RS Parks Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta kilpailuun, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.

Muutoksista ilmoitetaan AirTrack Finlandin verkkosivuilla osoitteessa airtrackfinland.fi.

Mitkään AirTrack Finlandin järjestämät kilpailut Facebookissa tai Instagramissa eivät ole Facebookin tai Instagramin järjestämiä, tukemia tai sponsoroimia ja näin ollen kilpailuun osallistujan tulee vapauttaa Facebook ja Instagram kaikista vastuista kilpailujen osalta.