fbpx

Liikuntakulttuuri on murroksessa

Kymmenen viime vuoden aikana liikunnan muutos on ollut kiihtyvää. Perinteiset yksilölajit ovat saaneet väistyä uusien lajien tieltä, joille on ominaista omaehtoinen liikkuminen. Liikuntapaikkarakentamisen pitääkin nyt uudistua, jotta se voi vastata muuttuneeseen kysyntään.

Rakennetaan yhdessä nykyaikaisia liikuntaympäristöjä, jotka pysyvät mukana muutokset kyydissä.

lapsi liikuntasali

Liikuntaharrastus siirtyy rakennettuun ympäristöön ja sisätiloihin

Liikuntaympäristöt ovat pitkään olleet oleellinen osa kaupunki- ja kaavasuunnittelua. Ympäristöjen ja rakennusten monikäyttöisyys, saavutettavuus ja tasa-arvoisuus ovat tasokkaan liikuntasuunnittelun peruspilareita.  Entistä enemmän on alettu puhua liikkumisympäristöistä urheilu- ja liikuntapaikkojen sijaan, kun liikuntaa harrastetaan monissa erilaisissa paikoissa, esimerkiksi kevyen liikenteen väylillä.

Ympäristöjen ja rakennusten monikäyttöisyys, saavutettavuus ja tasa-arvoisuus ovat tasokkaan liikuntasuunnittelun peruspilareita.

Lapsia kiinnostavien liikuntapaikkojen löytyminen heidän päivittäisestä elinympäristöstään on edellytys lasten arkiliikunnalle. Jos lähiympäristössä on paljon esimerkiksi puistoja, urheilukenttiä tai muita leikkimiseen ja liikkumiseen sopivia paikkoja, lasten on helpompaa harrastaa liikuntaa.

Suomalaiselle liikuntakulttuurille on ominaista omaehtoisen liikunnan harrastamisen suosio verrattuna organisoituun liikuntaan.

Koululiikunta koskettaa jokaista suomalaista lasta

Jokainen lapsi on liikunnan kanssa tekemisissä kouluaikanansa. Kouluille onkin asetettu kovat tavoitteet. Oppilaat kasvatetaan liikunnan avulla omaksumaan fyysisesti aktiivinen elämäntapa. Koulun liikunnalla myös edistetään terveyttä ja vireyttä sekä tuetaan oppilaiden sosiaalista ja eettistä kehitystä. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi koulujen liikuntaympäristöjen pitää pysyä liikuntakulttuurin muutoksessa mukana.

Koululiikunnan tavoitteena on kasvattaa oppilaita liikunnan avulla.

Mitä nykyaikaisesta kouluympäristöstä pitäisi löytyä?

Monipuolinen liikuntasali

Koulujen liikuntasalit tulee suunnitella palvelemaan perinteisten lajien lisäksi myös uusien lajien harrastajia. Muokattava liikuntasali muuntautuu salibandy-kentästä monipuoliseksi taitoliikuntasaliksi, josta löytyy niin laadukkaat trampoliinit kuin parkour-esteetkin.

Omaehtoista välituntiliikuntaa

Välituntiliikunnan tulee olla omaehtoista, omista kiinnostuksen kohteista lähtevää liikuntaa. Perinteisten lajien ja pallopelikenttien lisäksi esimerkkiratkaisuna voi olla koulupihan yhteyteen tehty koordinaatiota kehittävä seikkailurata tai vaikkapa Boulder- kiipeilyseinä. 

Koulun liikuntasali tulee olla käytössä myös välituntiliikunnassa sekä varattavissa kerhoille ja harrasteryhmille kouluaikojen ulkopuolella

Laaja liikuntakirjasto

Monipuolisen liikuntasalin lisäksi opettajilla on käytössään laaja liikuntakirjasto, josta löytyy liikkeitä eri suorituspaikoille sekä opastaa uusien lajien pariin. Liikuntakirjasto tarjoaa oppilaille kehityspolun taitojen karttuessa koko kouluajalle.

Me rakennamme nykyaikaisia liikuntaympäristöjä

Olemme suunnitelleet kymmeniä liikunta- ja aktiviteettitiloja joita käyttävät sadat tuhannet kävijät vuosittain. Meillä on myös kokemusta konseptien räätälöimisestä eri kohderyhmille ja niiden suuntaamisesta vastaamaan paikallista kysyntää ja kilpailua.

Meillä on vankka kokemus teräs- ja puurakenteiden suunnittelusta sekä toteutuksesta

Konseptointi

Ideoista kokonaisuudeksi
Käyttäjälähtöisessä suunnittelussa lähtökohtana ovat loppukäyttäjien tarpeet ja toiveet. Selkeä konsepti konkretisoi ja visualisoi yksittäiset ideat ja alustavat suunnitelmat. 

reenis lapset

Reenis on uusi luova liikuntasali, joka yhdistää eri taitolajien harjoittelun ja Alvar Aallon suunnitteleman vanhan teollisuusrakennuksen Oulussa.

Sisältösuunnittelu 

Innostavaa ja turvallista sisältöä
Mikä saa ihmiset liikkumaan, käymään uudestaan ja miten aktiviteetit tulisi sijoittaa, jotta tilasta saadaan toimiva ja turvallinen? Laadukas sisältösuunnittelu vastaa näihin haasteisiin.

Rakennesuunnittelu

Vaativatkin tavoitteet tuotantoon
Palvelumme kattavat rakenneteknisen suunnittelun sekä konsultointi- ja asiantuntijapalvelut. Hyödynnämme nykyaikaisten ohjelmien lisäksi vuosien kokemusta liikuntarakentamisen alalta.

• Hyvä rakennesuunnittelu tuo kustannustehokkuutta

 • Tehokkaat suunnitteluohjelmat mahdollistavat myös suunnitelmien visuaalisen esittämisen ja niiden käyttämisen markkinoinnissa

 • Meillä on vankka kokemus niin sisä- kuin ulkorakentamisestakin

Tuotanto

Pienet ja suuret projektit maaliin aikataulussa
Meillä on kattava kumppaniverkosto, valmiit hankintakanavat tarvikkeille ja materiaaleille sekä kokenutta projektityövoimaa jotka ovat tottuneet intensiivisten rakennusprojektien työtahtiin.

Ylläpito

Suorituspaikat vaativat ylläpitoa ja huoltoa
Säännölinen tarkastus ja ylläpito-ohjelma havaitsee potentiaaliset ongelmat ajoissa ja pitää korjauskulut aisoissa. Säännöllinen huolto myös pidentää paikkojen käyttöikää ja käytettävyyttä.

lapset liikunta

Rakennetaan yhdessä nykyaikaisia liikuntaympäristöjä, jotka pysyvät mukana muutokset kyydissä.

Kehitys

Käyttäjät vaativat tuoretta liikuntasisältöä
Suorituspaikkojen kulumisen lisäksi myös lajien ja välineiden nopea kehitys sekä käyttäjien muuttuvat tarpeet aiheuttavat aika-ajoin uudistustarpeita suorituspaikkoihin.

 • On huomioitava alalla vallitsevat ja tulevaisuudessa odotettavat trendit

 • Kehitystyö voidaan jakaa pitemmälle ajanjaksolle, jolloin suorituspaikat päivittyvät säännöllisesti

 • Olemme olleet mukana kehittämässä ja uudistamassa useita suorituspaikkoja

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoa meidän palveluistamme? Kerro tarkemmin ja tilaa ilmainen esite alla olevalla lomakkeella.

  Yhteystiedot

  Janne Järvenpää
  +358 40 818 7520
  janne@rsparks.fi

  Timo Tick
  +358 40 575 6395
  timo@rsparks.fi

  Matti Möttönen
  +358 44 290 5569
  matti@rsparks.fi